بیمه حوادث به منظور تأمین مورد نیاز بیمه‌گذار در زمان فوت ناشی از حادثه، نقص عضو (کلی و جزئی)، از کار افتادگی دائم، کامل یا جزئی و هزینه‌های پزشکی ارائه شده است. در این بخش به بیمه حوادث ملت می‌پردازیم.

خسارت‌های تحت پوشش در بیمه حوادث ملت :

 • غرق شدن
 • مسمومیت
 • تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مثل اسید
 • بیمه حوادثابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
 • گزیدگی
 • دفاع مشروع بیمه‌شده
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه
 • سوانح رانندگی
 • برق گرفتگی
 • سوختگی
 • سقوط از ارتفاع
 • حمله حیوانات.

خطرات دیگری هم هستند که می‌توان آن‌ها را در صورت تمایل و با پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌نامه حوادث ملت اضافه کرد:

 • جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته‌ای.
 • ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایق‌رانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده‌ای، هدایت یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیرتجاری، هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه‌ای)، هدایت یا سرنشینی هلی‌کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور.

خسارت‌های غیر قابل پوشش در بیمه حوادث ملت :

 • خودکشی و یا اقدام به آن و همچنین صدمات بدنی که بیمه شده عمداً باعث آن می‌شود.
 • مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان‌گردان
 • استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه‌شده به اعمال مجرمانه
 • هر نوع دیسک و یا فتق بیمه‌شده
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت بیمه‌شده به علت حادثه عمدی از طرف ذی‌نفع
 • خسارت ناشی از کارهای غیر قانونی مثل رانندگی بدون گواهی‌نامه