بیمه زندگی

 بیمه زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته است. هدف اساسی بیمه‌های زندگی ایجاد و جمع‌آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان است.

بیمه زندگی وسرمایه گذاری ملتمشخصات اصلی بیمه‌های زندگی عبارت‌اند از :

    – تأمین آسایش فکری و مالی استفاده‌کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
– ایجاد سرمایه یا مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
– حمایت از خانواده در شرایط ناگوار ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
– سرمایه بیمه‌های زندگی جزو ماترک محسوب نمی‌شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف است.

انواع بیمه‌های زندگی قابل ارائه در بیمه ملت:

    – بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری

    – بیمه سپرده زندگی

    – بیمه مستمری زنان خانه‌دار

    – بیمه تحصیل فرزندان

    – بیمه زندگی و بازخرید سنوات