بیمه زندگی و بازخرید سنوات

ماده ۲۴ قانون خاتمه‌ کار، پرداخت سنوات و مزایای پایان خدمت را در زمان خاتمه کار به کارفرما تکلیف کرده است و تمامی کارفرمایان موظف هستند به ازای هر سال کار کارگران / کارمندان، معادل یک ماه آخرین حقوق فرد را به عنوان سنوات به وی بپردازند که تعهدی صد در صد برای کارفرمایان به شمار می‌رود.

بیمه سنواتلذا تامین منابع مالی لازم برای انجام این تعهد، از دغدغه‌های کارفرمایان به شمار می‌رود. بیمه بازخرید سنوات بیمه ملت، پرداخت سنوات کارکنان را تضمین و با پرداخت سود مازاد سرمایه‌گذاری و تضمین پوشش‌های خطر فوت و ازکارافتادگی، نگرانی‌های ناشی از بازخرید، ترک خدمت، بازنشستگی، فوت ناگهانی و ازکارافتادگی کارکنان را برای کارفرما کاهش می‌دهد. این امر باعث افزایش حسن رابطه‌ کارفرما و کارکنان خواهد شد و در نهایت افزایش بازده کاری در سازمان را به دنبال خواهد داشت.

 

بیمه بازخرید سنوات، یاری‌رسان سازمان‌ها در برنامه‌ریزی سنوات بازخریدی، تأمین مالی کارکنان و نگهداری حساب‌های سنوات کاری آنان است.
مزایای بیمه زندگی و بازخرید سنوات :
– پرداخت مبالغ بازخرید سنوات کارکنان به صورت تضمینی؛
– پرداخت سود مشارکت در منافع (اندوخته مازاد)؛
– استفاده از معافیت‌های مالیاتی براساس قوانین ۱۳۶ و ۱۳۷ قوانین مالیات‌های مستقیم؛
– امکان افزایش حق بیمه پرداختی و به طبع آن افزایش اندوخته‌ها با توجه به افزایش حقوق؛
– پرداخت مستمری به کارکنان براساس اندوخته سرمایه‌گذاری (اندوخته سنوات) ایجاد شده؛
– افزایش سرمایه فوت در هر سال متناسب با افزایش حقوق؛
– پوشش حادثه حداکثر ۳ برابر سرمایه فوت یعنی بین ۴۰ تا ۱۰۰ برابر حق بیمه یا حق مشارکت؛
– پرداخت وام به هر یک از کارکنان از محل بیمه‌نامه و معادل ۵۰ درصد اندوخته از سال دوم به بعد؛
– در صورت ترک خدمت توسط هر یک از کارکنان، میزان بازخریدی او از این بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد؛
– صدور بیمه‌نامه برای افراد جدیدالاستخدام با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط سازمان و هم‌زمان با شروع سایر مزایای استخدامی امکان‌پذیر خواهد بود؛
– معافیت از پرداخت حق بیمه به علت ازکارافتادگی کامل؛
– دریافت هزینه‌های پزشکی امراض خاص (در صورت بروز انواع سرطان، سکته مغزی، سکته قلبی و… طبق شرایط اختصاصی امراض خاص).