این نوع بیمه نامه ها تحت عنوان بیمه طرح های مخصوص یا طرح های نوین بیمه ای نامیده و زمانی صادر می شوند که موضوع برای بیمه گر جدید باشد.

هم اکنون بیمه ملت با استفاده از تخصص و توان فنی بالای کارشناسان خود توانسته است یکی از پیشگامان صنعت بیمه در عرضه طرح های جدید بیمه ای در کشور باشد.

انواع بیمه طرح های خاص قابل ارائه توسط بیمه ملت :
– بیمه مسئولیت مدنی مدیر(هیئت مدیره) ساختمان ها
– بیمه اسب های مسابقه
– بیمه دام های صنعتی
– بیمه کارت های اعتباری