بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

بر خلاف بیمه‌نامه مسئولیت مدنی  تولیدکننده که در آن فرد از کالای تولیدی بیمه‌گزار آسیب  می‌بیند، در بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای کالا در بین نیست؛ بلکه استفاده‌کننده از خـدمات حرفـه‌ای بیمه‌گزار است که دچار آسیب جانی یا مـالی می‌شود.
این بیمه‌نامه معمولاً به افرادی داده می‌شود که دارای یک نوع تخصص با گواهینامه معتبر باشند. این بیمه‌‌نامه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه‌شونده ارائه می‌شود.

مهمترین انواع این نوع بیمه‌نامه عبارت‌اند از:
۱- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان
پزشکان می‌توانند با خرید این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی حرفه‌ای خود را در قبال بیمارانی که از خدمات حرفه‌ای مرتبط با تخصص آنها استفاده می‌کنند و در حین یا پس از استفاده از این خدمات حرفه‌ای دچار آسیب بدنی می‌شوند، تحت پوشش بیمه درآورند. یعنی اگر چنان‌چه شخصی از بابت نوع مداوای پزشکی که در خصوص بیماری او انجام می‌شود، دچار آسیب بدنی شود و خطا، اشتباه، غفلت، یا قصور غیرعمدی پزشک در ارتباط با بروز این آسیب بدنی محرز و سبب مسئول شناخته شدن پزشک شود، مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار طبق شرایط بیمه‌نامه و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر تعهد می‌شود. مدت اعتبار این بیمه‌نامه یکساله است و پزشکان با خرید آن حتی می‌توانند تبعات حاصل از ارائه خدمات حرفه‌ای خود را که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه صورت پذیرفته، از زمان انقضای بیمه‌نامه تا ۴ سال در صورت طرح دعوی از طرف بیمار تحت پوشش قرار دهند.


۲- بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان
کلیه پیراپزشکان اعم از ماماها، پرستاران، دندانپزشکان تجربی، فیزیوتراپیست‌ها، رادیولوژیست‌ها و… ممکن است در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور آنها در انجام امور مرتبط با حرفه خود دچار صدمات جسمانی یا روانی شده و یا فوت شوند، مسئول شناخته شوند. در این بیمه‌نامه، این خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور حرفه‌ای مشروط به این‌که غیرعمدی بوده باشد، تا سقف تعهدات خریداری شده تحت پوشش قرار می‌گیرد. مدت اعتبار این بیمه‌نامه یکساله است و پیراپزشکان با خرید آن حتی می‌توانند تبعات حاصل از ارائه خدمات حرفه‌ای خود را که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه صورت پذیرفته، از زمان انقضای بیمه‌نامه تا ۴ سال در صورت طرح دعوی از طرف بیمار تحت پوشش قرار دهند.

۳- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئولان فنی مراکز درمانی (بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و…)
در این بیمه‌نامه آسیب بدنی وارد به بیماران، همراهان و یا مراجعه‌کنندگان به مرکز درمانی ناشی از قصور یا سهل‌انگاری غیرعمدی مسئولان فنی در چارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی در محدوده مرکز درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

۴- بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختمان
در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسان طراح، محاسب، و ناظر ساختمان در قبال مالکان، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه‌های ساختمان‌سازی که طراحی / محاسبه / نظارت آنها برعهده بیمه‌گزار قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار داده می‌شود. یعنی چنان‌چه در نتیجه قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه حرفه‌ای غیرعمدی بیمه‌گزار در جریان طراحی / محاسبه / نظارت ساختمان‌هایی که بیمه‌گزار عهده‌دار طراحی / محاسبه / نظارت آنهاست، در هنگام انجام عملیات ساختمانی، آسیب بدنی به کارگران و یا مالک و یا آسیب بدنی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه‌گزار قانوناً مقصر شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گزار و دریافت مدارک و مستندات لازم نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌کند.
در این بیمه‌نامه، این امکان برای بیمه‌گزار وجود دارد که با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی حرفه‌ای خود را در قبال مالکان، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه‌هایی که پروانه ساختمانی آنها حداکثر تا ۳۶ ماه قبل از آغاز اعتبار بیمه‌نامه صادر شده، اما الف) این پروژه‌ها همچنان پایان نیافته و در حال اجرا هستند و ب) حادثه منجر به مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در آنها در تاریخ اعتبار بیمه‌نامه رخ می‌دهد، نیز تحت پوشش بیمه‌نامه درآورد.

۵- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدهای کودک
مدیران مهدهای کودک می‌توانند با خرید این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی حرفه‌ای خود و مربیان مهدکودک تحت مدیریت خود را در قبال آسییب بدنی وارد به کودکان در محوطه مهدکودک تحت پوشش بیمه قرار دهند. همچنین در این بیمه‌نامه امکان پوشش مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال کودکان ناشی از برگزاری تورهای یک روزه، استفاده از وسایل بازی مانند سرسره و تاب، خطر حوض و استخر وجود دارد. ضمن این‌که بیمه‌گزار می‌تواند درخواست پوشش مسئولیت مدنی خود در قبال کارکنان و مربیان شاغل در مهدکودک، و نیز اشخاص ثالثی که به مهدکودک مراجعه می‌کنند، هنگام ارائه درخواست صدور بیمه‌نامه با تکمیل بخش‌های مربوطه در فرم پیشنهاد به بیمه‌گر اعلام کند تا این موارد نیز با دریافت حق بیمه اضافی جزء پوشش‌های بیمه‌نامه منظور شوند.

۶- بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران و منجیان غریق استخر
این بیمه‌نامه ویژه پوشش مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران و منجیان غریق استخر در قبال استفاده‌کنندگان از امکانات استخرهای شنا است. ضروری است منجیان غریقی که بیمه‌گزار (مدیر استخر) از خدمات آنها در استخر تحت مدیریت خود استفاده می‌کند، حتماً دارای کارت مجوز فعالیت معتبر در زمینه نجات غریق از فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران باشند.

۷- بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران مجموعه‌های ورزشی
چنان‌چه افراد در زمان حضور و استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات ورزشی در مجموعه ورزشی تحت مدیریت بیمه‌گزار دچار حادثه منجر به آسیب بدنی شوند، و مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیر مجموعه ورزشی در این خصوص محرز شود، بیمه‌گر براساس شرایط بیمه‌نامه نسبت به رسیدگی و پرداخت خسارت اقدام می‌کند.
از آنجا که این بیمه‌نامه یک بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای است، حوادث ورزشی که مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در ارتباط با بروز آنها در مجموعه ورزشی تحت مدیریت بیمه‌گزار احراز نشود، تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست.

۸- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان از آسانسورها
این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور را در قبال حوادث احتمالی که در حین استفاده از آسانسورهای نصب یا سرویس شده توسط بیمه‌گزار برای استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد، تحت پوشش قرار می‌دهد. در این بیمه‌نامه همچنین امکان درخواست پوشش بیمه‌ای برای مسئولیت مدنی مدیران و مالکان ساختمان در قبال استفاده‌کنندگان از آسانسورها وجود دارد. خسارت‌های مالی در این بیمه‌نامه پوشش داده نمی‌شود و تعهدات بیمه‌گر در این بیمه‌نامه صرفاً شامل مسئولیت مدنی در قبال آسیب بدنی وارد به استفاده‌کنندگان از آسانسورهاست.

۹- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران واحدهای اقامتی (هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و…)
در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیر واحد اقامتی در قبال مهمانان تحت پوشش قرار داده می‌شود. یعنی چنان‌چه در طول مدت اقامت مهمانان در واحداقامتی، حادثه‌ای رخ دهد که منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمه مالی به مهمانان شود، و مسئولیت مدنی حرفه‌ای آن بر عهده بیمه‌گزار قرار گیرد، بیمه‌گر حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می‌کند. در این بیمه‌نامه، تعهد بیمه‌گر بابت مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال صدمات مالی وارد به مهمانان مراجعه‌کننده به واحد اقامتی تحت مدیریت وی، صرفاً شامل صدمه به خودروهای مهمانان در محوطه پارکینگ واحد اقامتی بوده و سایر صدمات مالی تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست. حتی اگر مسئولیتی در ارتباط با وارد آمدن آنها متوجه بیمه‌گزار یا عوامل وی شده باشد.

۱۰- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران آژانس‌ها و تورهای مسافرتی
بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران آژانس‌ها و تورهای مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی- تفریحی) با هدف پوشش مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران آژانس‌ها و تورهای مسافرتی در قبال شرکت کنندگان در تورهای مسافرتی است که بیمه‌گذار برگزار کننده آنهاست. بدین معنی که چنان‌چه این افراد در اثر بروز حوادث تحت پوشش در بیمه‌نامه در طول مدت برگزاری تور دچار آسیب بدنی شده و یا صدمه مالی به آنها وارد آید و مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در ارتباط با بروز این حوادث محرز شود، بیمه‌گر مطابق تعهدات و شرایط بیمه‌نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می‌کند.

۱۱- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های مجاز خودرو
در این بیمه‌نامه، مسئولیت‌های زیر پوشش داده می‌شود:
•    مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال مراجعه‌کنندگان به محوطه تعمیرگاه تحت مدیریت بیمه‌گزار (هر شخصی غیر از بیمه‌گزار و کارکنان و عوامل وی) که در اثر بروز حوادث احتمالی در محدوده تعمیرگاه دچار آسیب بدنی می‌شوند.
•    مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال مالکان یا متصرفان قانونی خودروهایی که برای تعمیر به تعمیرگاه مجاز تحت مدیریت بیمه‌گزار آورده می‌شوند ناشی از وارد آمدن صدمه مالی به این خودروها.
•    مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال مالکان یا متصرفان قانونی خودروهایی که جهت تعمیر به تعمیرگاه مجاز تحت مدیریت بیمه‌گزار آورده می‌شوند ناشی از قصور و اهمال و بی‌احتیاطی در نصب وسایل و قطعات مستعمل و معیوب (در صورت احراز مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار از سوی مراجع قضایی).
خطرات قابل پوشش در این بیمه ‌نامه عبارت‌اند از: آتش‌سوزی و انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه خودرو در نتیجه حوادث داخل تعمیرگاه، سقوط خودرو از وسایل بالابرنده، خسارات مالی ناشی از حوادث در موقت تست و آزمایش خودروها در خارج از تعمیرگاه.

۱۲- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران و سرپرستان
موضوع بیمه‌نامه عبارت است از بیمه‌مسئولیت مدنی بیمه‌گزار و مدیران وی در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور غیرعمد بیمه‌گزار در موارد زیر دچار خسارت مالی می‌شوند:
– اظهار نظر نادرست درباره ادغام شدن با سایر شرکت‌ها و خریداری شرکت‌های دیگر.
– دریافت وام از مؤسسات مالی و بانک‌ها بیش از ظرفیت معقول.
– دستور اشتباه در ادامه کار شرکت در حالی که مشکلات مالی آن کاملاً مشهود است.
– اهمال در اخذ بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه مناسب برای شرکت یا موسسه.
– قصور در سرپرستی نسبت به افراد تابع.
– اسراف در سرمایه‌گذاری (تشخیص آن با مؤسسات تخصصی مالی با انتخاب بیمه‌گر)

۱۳- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای متصدیان حمل و نقل داخلی
این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای متصدیان حمل و نقل داخلی را که ناشی از تحقق خطرات زیر باشد، در قبال صاحبان و ارسال کنندگان کالا، به استناد بارنامه‌های صادره تحت پوشش قرار می‌دهد:
– تصادف‌ و واژگونی و سقوط‌ وسیله‌ حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک
– پرتاب‌شدن‌ محموله از روی‌ وسیله‌ حمل
– آتش‌سوزی‌‌ و یا انفجار محموله
– سرقت‌ کلی محموله با وسیله حمل
این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار را در قبال حمل بارهایی تحت پوشش قرار می‌دهد که هم مبدأ و هم مقصد حمل درون مرزهای کشور وجود داشته باشد. برای صدور این بیمه‌نامه، متصدی حمل باید در پاسخ به نامه اعلام نرخ حق بیمه و شرایط که از شرکت بیمه‌ملت دریافت داشته، کتباً موافقت خود را با صدور نرم‌افزار شرکت بیمه بر روی رایانه‌های آن شرکت اعلام کند.