در این بیمه‌نامه، خسارت وارد به وجوهی که در محل موضوع بیمه در گاو صندوق(ها)یی که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه تعیین شده است؛ نگهداری می‌شوند و یا وجوه روی پیشخوان بیمه‌گزار که توسط مشتری به تحویل‌دار مربوطه تحویل شده است در اثر تحقق حوادثی همچون سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه با شکست حرز، آتش‌سوزی / انفجار / صاعقه، تصادف و یا تصرف وسیله نقلیه حامل وجوه، تصادف و یا تصادم شناورهای دریایی و کشتی و غرق آنها و دزدی دریایی و سوانح مربوط به قطار و هواپیمای حامل وجوه و هواپیماربایی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. مصداق وجوه در این بیمه‌نامه، شامل  پول (اسکناس‌ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی)، انواع شمش و سکه (طلا و نقره)، انواع چک‌های بانکی تضمین شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده و…)، تمبر، سفته‌ها و برات‌های تمبر شده و تحریر شده و چک‌های واگذاری مشتریان است.

وجوه موجود در دستگاه‌های خودپرداز داخل بانک‌ها نیز جزء مصادیق وجوه در صندوق محسوب می‌شوند.
کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها می‌توانند متقاضی این بیمه‌نامه باشند.