تصور کنید برنامه مسافرتی را برای هر نقطه از جهان آغاز کرده اید که ناگهان یکی از حوادث واتفاقات زیر برایتان بوجود می آید

 • بیمه مسافرتیچمدان  شما گم یا به سرقت می رود ونیازبه لوازم همراه در شما ایجاد می شود.
 • می خواهید درخصوص نحوه اعلام سرقت یا فقدان بارتان کسی شمارا راهنمایی کند.
 • داروهای همراهتان را گم کرده ونیاز به ارسال اضطراری آن دارید.
 • مدارک شما به سرقت رفته نیاز به پول،گواهینامه رانندگی،گذرنامه دارید.
 • بدلیل بیماری یااعلام فوت یکی ازنزدیکان درجه یک مجبور به بازگشت از سفر خود هستید.
 • دچار حادثه یا بیماری شده ولزوم برگشت به کشور را دارید.
 • ناگهان دچار دندان درد می شوید
 • نیاز به آدرس مراکز درمانی درمواقع اضطراری دارید
 • از تاخیر تحویل بارتان ناراحت هستید وتقاضای خسارت دارید.
 • در مسافرت دچار بیماری شده وبستری می شوید.
 • با ماشین شخصیتان تصادف می نماید ودرمقابل اشخاص ثالث نیاز به معاضدت حقوقی وهزینه دفاع قانونی در دعویهای کیفری دارید.
 • نیاز به حواله تضمینی وجوه نقد دارید.

وغیره وغیره

همه اینها مستلزم پرداخت هزینه است

واین دقیقاًزمانیست که بیمه مسافرتی بیمه ملت در کنار شما قرار می گیردبیمه مسافرت

مهم نیست سن شماوهمسفرانتان چند بوده و قصداقامت چند روزه را داشته باشید مهم این است که ما بهترین تعهدات را در قبال دغدغه های شما فراهم کرده ایم که آسایش شمادر سفر فراهم گرددبیمه مسافرین خارج از کشور بیمه ملت تحت نظر شرکت بین المللی رایس شوتز آلمان صادر وبا پشتیبانی۲۴ساعته درتمامی نقاط جهان با اپراتورهای فارسی زبان در خدمت شماست تمامی این تعهدات در کشور مبداءشما دراختیار شماخواهد بود.