سه مرحله کافیست...

یک شروع آسان برای صدور بیمه نامه شما

انتخاب محصول

محصول بیمه ای مورد نظرتان را انتخاب کنید

تکمیل فرم

فرم را تکمیل نمایید.

صدور وارسال بیمه نامه

منتظر تماس کارشناسان ما باشید

GET STARTED

0$

با تشکر از شما، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

بیمه ملت همراه خانواده

حداقل مبلغ ماهانه 50.000تومان می باشد

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آرامش در سفر با بیمه مسافرتی ملت

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بیمه مسئولیت ضامن تعهدات شما

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ارسال اطلاعات جهت تماس مشاورین ما با شما

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

انتخاب با شماست…

محصول بیمه ای مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بیمه شخص ثالث

مثال:1398

مثال: 1398/01/28

مثال: 1399/01/28

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ارسال اطلاعات جهت تماس مشاورین ما با شما

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیا مایل به خرید بیمه نامه می باشید؟



برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات فردی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیا مایل به خرید بیمه نامه می باشید؟



برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات فردی (1)

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بیمه آتش سوزی

پوشش اصلیپوشش اصلیپوشش اصلیپوشش اصلی

حریق ، صاعقه ، انفجار



برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی

شامل خیابان،کوچه،پلاک،طبقه ، واحد و…

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ارزش محل مورد بیمه

منظور از ارزش ساختمان قیمت هر متر مربع ساخت می باشد نه ارزش زمین.

ارزش اثاثیه واموال خود را وارد کنید.

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ارسال درخواست

سفارش شما

توضیحاتاطلاعاتمقدارقیمت
تخفیف :
مجموع :

درخواست بیمه نامه